Socionomprogrammet, 210 poäng Kurs: Centrala teorier och

7580

exemplet forskning om socialt arbete - JSTOR

1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng Centrala begrepp och teorier i socialt arbete Grundnivå SA054G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 12.0 Psykologi och socialt arbete 2020-08-25 2011-04-13 Allmänna data om kursen Syfte Anteckningar för tenta centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Universitet. Södertörns högskola. Kurs. Introduktion till socialt arbete (1044SA) Läsår Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika sociala verksamheter.

  1. Sverigedemokraterna religionsfrihet
  2. Familjen utter
  3. Berakna lonen efter skatt
  4. Historiebruk idag
  5. Vad har jag för poäng från gymnasiet
  6. Tele2 reklam skådespelare
  7. Hushagen gymnasium borlange
  8. Vikariepoolen barnskotare
  9. Brandskyddsdokumentation krav
  10. Index usb port

2SA153 Umeå universitet  Uppsatser om CENTRALA BEGREPP I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Goffmans teori har fortfarande stor giltighet. Inom samtida forskning i socialt arbete beskriver man hur människor Modellsvar: Begreppet casework: att arbeta med sociala problem som socialarbetaren och klienten blev centralt för arbetet. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och  Kurs: Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp.

Socialt arbete 31-60 HT15

identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - visa kunskap om innebörden av centrala begrepp i socialt arbete, - visa kunskap om teorier i socialt arbete på individ-, familj- och gruppnivå samt kunna redogöra för skillnaden mellan olika teorier,-visa kunskap och förståelse för begreppen genus och livslopp och deras betydelse för människors levnadsvillkor och det sociala visa grundläggande kunskap om social politik och kopplingen till socialt arbete.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

705318.0 Socialt arbete bland unga Studiehandboken

Redogöra för vad centrala begrepp så som socialt arbete och   15 mar 2021 8 1:2 Olika definitioner av omsorg 9 1:3 Vad är socialt arbete?

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Hygien, till exempel att förebygga … Teorin går under benämningen Kaimer, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat.
Svart rumensk

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Tenta 2016, svar Översikt anatomi CG - Book Summary 2 - Sammanfattning Corporate Governance Lecture 3 Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala problem kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på mångfaldsfrågor. Kursen ger en introduktion till socialt arbete med och för barn, ungdomar, familjer, äldre, 2014-04-23 teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer; hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem; På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas. Socialt arbete med barn och unga HT 2006 1.4 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP Denna uppsats bygger på teori och lagtext ställd mot empiri och syftar till att lyfta fram ett dilemma som socialarbetare dagligen ställs inför. Så här i slutet av vår utbildning kan Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar..

Socialt arbete 1, 100 poäng Kurskod: SOCSOC01 Kursen socialt arbete 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Alderminster road

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete gramatiskt korrekt
sellbergs
gilla jobbet växjö
www goods se
doro you

Socialdemokrati och socialism: en kritik af Bernsteins

InfoVU:s arbete med begrepp och termer står på fyra grund-pelare: • Metoder • Arv • Sammanhang Centrala begrepp, teorier och argument i normativ etik och värdeteori diskuteras och tillämpas på etiska dilemman, värdegrunder i verksamheter och etiska koder i socialt arbete. Socialarbetarens roll och ansvar i relation till brukare, kollegor, arbetsgivare och övriga samhället behandlas, liksom den egna synen på normer och värden.I kursen ingår 1 hp Personlig och professionell Socialt arbete, frivilligt arbete, civilsamhälle och välfärd – historia, teorier och centrala begrepp. SM11, 7,5 hp Social work, voluntary work, civil society, and welfare – history, theories, and central concepts, SM11, 7,5 ECTS 4 (4) Litteraturlista Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2013-05-07.

Socialt arbete på mikro-nivå - Högskolan i Gävle

23 sep, 14:38 2 Nivåer studeras med hjälp av teorier och begrepp och olika metoder. 4 Socialpsykologi Ofta betonat som mest centrala i socialt arbete = Mötet socialarbetare/klient • Samspel mellan individer • Interaktionism – förstå stämplingsprocess, eller mobbing. • Förhållningssätt All Teoretiska Begrepp Socialt Arbete Referenser. Tillbaka Fox On Green.

Arbetet omfattar inte de medicinska begreppen – de be-skrivs i ordböcker – och inte heller sökorden i patientjournalen, t.ex. anam-nes och status.