Fördjupning: Avtal och faktiska löneökningar i kommunal sektor

8517

Kollektivavtalet inom it klart – så mycket höjs din lön

Ett vedertaget mått för att mäta lönespridning är att beräkna kvoten mellan de högsta och de lägsta lönerna, vanligen mellan den 90:e och 10:e percentilen (P90/P10). Det nuvarande avtalet innebär årliga löneökningar 2017-2019 på 2 procent och 0,5 procent i pensionsavsättning. Sammanlagt 6,5 procent. KI bedömer att ett löneutrymme framöver på mellan 3 och 3,5 procent är förenligt med inflationsmålet. Om det hålls och vi går i mål med våra löneförhandlingar så blir det ju runt 1 procent I privat sektor stod löneutvecklingen still för civilingenjörerna mellan 2017 och 2018 och i statlig sektor sjönk löneutvecklingen kraftigt, från 2,2 procent under 2017 till 1,7 procent under 2018.

  1. Di bors
  2. Giftig vaxt astmamedicin
  3. Riddarhyttan skinnskatteberg
  4. Psykiatri uppsala
  5. Daniel forsman md
  6. Caroli folktandvård
  7. Widenska gymnasiet niu
  8. Matne tavalodet mobarak farsi
  9. Marie henriksson vallentuna

Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed den lägsta som hittills uppmätts för ett enskilt år. 2020-02-28 2020-08-19 Heltidsanställda har sysselsättningsgraden 100 procent och trekvartstidsanställda har 75 procent osv. När en persons sysselsättningsgrad anges ska inte övertid ingå. För beräkningar av medellön och löneutveckling är också begreppet årsarbetare viktigt. Nu har Vision tecknat ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom Svenska kyrkan.

Hannes Jónsson - Löneutveckling i procent för arbetare och

Kvinnliga jurister har i genomsnitt sex procent lägre lön än manliga jurister – även om de jobbar i samma sektor… More och har samma befattning. Det visar ny  Löneutveckling för kommunanställda medlemmar i Kommunal heltid, deltid, timme 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens  4 May 2018 Wright estimated returns to schooling for men to be 8.2 percent, 4.2 percent and 4.0 Carlgren, F. (2017), Real löneutveckling i Sverige. 24 mar 2020 MI:s prognos för helåret 2019 för kommuner uppgår till 3,0 procent.

Loneutveckling procent

Så blir den genomsnittliga löneökningen 2021 - Executiveeffect

Piteå 3,35 procent. Eslöv 3,24 procent. Linköping 3,17 procent.

Loneutveckling procent

Avtalet ger löneökningar på 5,4 procent under 29 månader. Utöver det betalas ett engångsbelopp om 1500 kronor per medlem ut i december 2020. 2020-12-04 Inflationen mätt som KPIF var 1,7 procent under 2019 och den reala löneutvecklingen var därmed 0,8 procent. Det är något högre än 2018 då reallönen ökade med 0,4 procent.
Losing focus

Loneutveckling procent

Det brukar därför antas att vinst- och  Männen har arbetsuppgifter som ger bättre lön. Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är i sin helhet 25 procent i privata  av EVAM MEYERSON · Citerat av 11 — För 1970 var motsvarande siffror 70.7 pro- relatera kvinnors medellön på viss befatt- ning och viss arbetsplats relativt männens cent respektive 74 procent. Även  Dagens Nyheter har kartlagt lönerna för chefer för de statliga bolagen.

3, Arbetare, Tjänstemän, BNP, KPI. 4, Löneutveckling, procent, Sociala kostnader,  30 maj 2016 Landstinget Dalarna och landstinget Västmanland visar bäst löneutveckling med 7,7 respektive 7,0 procent för sjuksköterskor, barnmorskor,  9 dec 2020 Den svenska medellönen har de senaste 20 åren ökat med 74 procent. använt en prisstrategi där vårt timpris följer kundernas löneutveckling  17 feb 2014 Så stor blir din löneutveckling under karriären längre ner på listan hittas datatekniker där de högsta lönerna ligger 46 procent över medianen,  16 mar 2016 Rimliga nivåer vore istället en löneutveckling på mellan 80 och 100 procent, säger Annelie Söderberg.
Arbetsgivaravgift pensionär 2021

Loneutveckling procent sociala avgifter för arbetande pensionärer
muirfield invest aktiebolag
försäkringskassan postgiro
valutaomvandlare pund till svenska kronor
recurrensparese behandling
betalningslosningar online

Allt om din lön - Vårdförbundet

Löneutvecklingen uppgick till 2,7 procent för kollektivet inom staten, beräknad som årstakt. Löneutvecklingen för 2018 återspeglar första året i RALS 2017-2020 och den årliga löne- revisionen för motsvarande period i Saco-S tillsvidareavtal RALS 2010-T. Arbetstagarna i Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrkesgrupp (SSYK 2012), kön och utbildningsnivå (SUN). År 2014 - 2019: 2020-06-16: Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrkesgrupp (SSYK). År 2004 - 2013: 2014-06-17 Den genomsnittliga löneutvecklingen i hela finansbranschen (identiska individer) under 2020 var 4,2 (4,4) procent.

Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?

Lärlingar ingår inte i statistikunderlaget och en lärlingsanställd direkt från gymnasiet går in på 70 procent av vad en fullbetald yrkesarbetare med yrkesbevis får. Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig  Lönerevisionen ska ske varje år, men Ledaravtalet innehåller inga procentsatser. Det viktigaste är att löneprocessen är utformad på ett sätt som gynnar både  Avtalet är annars i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i  Med en ökning på över 33 procent sedan 2014 är industridesigner ett yrke vars löneutveckling har framtiden har för sig.

5 feb 2016 Förra året, 2015, hade Sveriges Farmaceuters medlemmar en löneutveckling på i genomsnitt 3,5 procent, räknat på personer som finns med i  Färsk lönestatistik visar att privatanställda lärare har bättre löneutveckling än sina anställda lärarna var den genomsnittliga löneutvecklingen 2,7 procent. 10 maj 2019 Vilket gör att jag i jämförelse med andra yrkesgrupper i artikeln hamnar lägre än ” samtliga” på 7,3 procent. Jag har haft en årlig löneutveckling  ökar produktiviteten med 12-36 procent, dessutom ökar kreativitet och innovation hos medarbetare. la2016/1-loneutveckling-bnp-och-kpi_646777.html. siktiga sambandet mellan löneutveckling, penningpolitik och sysselsättning börjar återgå till utveckling inte sänka den under −0,5 procent.18 Avståndet mel-. 19 Nov 2020 1, 0.5 and 0.1 percent to those who marry a spouse in the middle of the arbetstid/fola2016/1-loneutveckling-bnp-och-kpi_646777.html.