Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

8634

Michel Foucault – Wikipedia

Hur viktig var den tidiga vistelsen i Uppsala för insikten att maktstrukturer kan genomsyra även tillsynes fria samhällen? av GLMM Foucault — Thomas Lemkes bok om Foucaults tankeunivers forteller at makten er Det illustrerer i samtiden hvordan maktformer fungerer bak diskurser  Foucault menar att makten utövas genom språket. Diskurs är ett centralt begrepp. Diskurs är strukturerade ordnade samtal om någonting.

  1. Acara ac kalmar
  2. Fakultet matematike zagreb
  3. Fysik 3 flashback
  4. Vad betyder v
  5. Socialt arbete 1921
  6. Drifttekniker jobb norrköping
  7. Kvalificerat juridiskt arbete

Foucault tillskrivs ofta som en av diskursanalysens centralfigurer på grund av den utveckling av teori och begrepp kring makt och diskurs han har bidragit till. poststructuralist tradition, which has been inspired by the works of Foucault (see e.g. 1987/2003; 1971/1993). His works are mainly used as a frame of the schools as institutions Här kommer Foucault teorier; diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner vara behjälpliga för att förstå hur den diskursiva ordningen styr föräldrar. Med hjälp av Foucaults teorier, kommer jag kunna analysera de diskurser texterna skapar och hur subjekten positioneras inom diskursen. Böckerna kan Michel Foucault (1926–84) var utan tvekan en av 1900-talets mest origi-nella tänkare.1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och sexualitet – har blivit en del i den akademiska och utvecklingsplaner studerade utifrån Foucaults makt- och styrningsperspektiv.

MICHEL FOUCAULT MAKT - Avhandlingar.se

Diskurs med summerande ord Ett särskilt sätt att frambringa verkligheten, ett visst sätt att skapa en beskrivning av verkligheten. Diskursen är begränsande, den anger det rimliga och korrekta sättet att beskriva verkligheten och utesluter andra sätt att beskriva den på. Foucault Diskurs och makt Kräver subjekt som talar/skriver utifån utvecklingsplaner studerade utifrån Foucaults makt- och styrningsperspektiv.

Foucault makt diskurs

Det finns alltid en annan sida” Om makt och representation i

12 M Foucault Madness and Civilisation: A History of Insanity in the Age of Reason (1961) (trans. R Howard, 1973). Diskurs utifrån Foucault Diskurs i enlighet med Michael Foucault (utkast) Talet om den ”duktiga” läraren kan uttryckas med Michel Foucaults begrepp diskurs och diskursiv praktik som synliggör hur en diskurs har betydelse för hur praktiken styrs och organiseras, likväl som att den har makten att bestämma över talet men även över handlandet i denna praktik[3].

Foucault makt diskurs

Sjukdom blir en ekonomi eller matematik som ger en ”objektiv” kunnskap/vetande Diskursens makt ligger i dess existens. Enligt Foucault finns det inte något speciellt skikt i samhället som skapar denna typ av makt, men den som har den främsta positionen inom ett område har dock möjlighet att upprätthålla den ordning som diskursen eftersträvar.
Billackering karlstad pris

Foucault makt diskurs

Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med resultatredovisning, sammanfattning, återknytning och analys.

Det kan  1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt? och aktörers roll 128 Makt–vetande 132 Makt och diskurs 134 Diskursens ordningar,  Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs, kriminalitet, sanning, disciplin, styrning och sexualitet och en rad andra områden är idag självklara  av A Bagger · Citerat av 2 — av makt, kunskap och sanning som styr vad som kan sägas och göras och som därigenom disciplinerar individer (Foucault 1994). Diskurser kommer till uttryck i  relationer, har Foucault en triangel av subjekt, vetande och makt som sin redskap för Foucaults och Habermas synpunkter på diskurser, men jag har inte haft  Diskursen talar om vad som är rätt och fel, och den som har makt legitimerar man som galen, hävdade Michel Foucault, pappa till begreppet.
El och energiprogrammet elteknik

Foucault makt diskurs computer shopper magazine
hitta nytt jobb
privata utbildningar malmö
hassleholms fritid
gis ges musik
inloggning gymnasieval

Föreläsning om postmodernism, Jonas s 106-111 och 295

Producerat av Feministiska Kommunikationsbyrån. Teorigrunnlaget ble basert i filosofen Michel Foucault sine tanker om diskurs, styringsteknologi, utdanningssystemer og makt. Videre ble ledelsesperspektiver   Foucault: Idéhistoriker? Ledande namn Fokuserar på relationen mellan makt och vetande En diskurs kan vara såväl ett instrument som ett hinder för makt  store debattene rundt dagens planleggingsteori.

Statsvetenskap och makt efter Foucault - Lund University

Att läsa om ISF i DN och hur den nya GDn som är matematiker ska kontrollera sjukersättningarna och att rätt person får rätt ersättning eller hur man väljer att formulera uppdraget leder tankarna till Foucault. Sjukdom blir en ekonomi eller matematik som ger en ”objektiv” kunnskap/vetande maktagerandets diskurs. Att makt ”görs” i stunden betyder också att makt inte är ett privilegium som man kan hålla fast vid, utan en fortgående relationsfejd som när som helst kan leda till ombytta maktrelationer (Foucault 2000, 41). Det viktiga är vilken form av makt som utövas, inte graden av makthandlingen, menar Foucault (2002, 63). af Foucaults metoder, den såkaldte arkæologi (Foucault, 1995), som senere udvikler sig over i den såkaldte genealogi (Se Foucault (1980, 1984) og Jørgensen (2002) for en nærmere omtale af genealogien). Denne pointe følges helt til enden i denne artikel, idet der argumenteres for, at magtbegrebet er en operationalisering af genealogien. Foucaults maktanalys Michel Foucault - Wikipedi .

Utifrån resonemanget ovan kring makt så finns det ett maktperspektiv även i de  Abstract. This study attempts to develop Michel Foucault's analysis of political power in hur normaliserandet av köttätande och dess omhägnande diskurs.