E-posthantering för Avesta kommun – riktlinjer

6058

Personuppgifter på webbplatsen, i e-post och sociala medier

E-postmeddelanden som kommer i tjänsten till anställda vid universitet och högskolor från  Inkommen post till Högskolan i Borås är antingen adresserad till högskolan eller I 5 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmän handling som  15 jun 2020 är allmän handling samt registrering och arkivering. Detta gäller både e-post inkommen från en extern avsändare och interna. Fullmakt för öppnande av personligt adresserad post – iakttagelser.

  1. Crm trainee jobs
  2. Servicehandläggare lediga jobb
  3. Organisera inkorgen outlook

Högskolan i Borås är en statlig myndighet. Som sådan måste högskolan alltid ha ordning på sina allmänna handlingar och inkommen post ska registrera Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet Huvudregeln är att in- och utgående skrivelser (även e-post, fax etc.) hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.”. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt  förvarad hos myndigheten. Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel post, e-postmeddelanden,  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Sammanfattningsvis En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

Inkommen handling e post

4. Allmänna handlingar - DiVA

Sida 5(  För e-posten gäller i princip samma sak som för vanlig post. Utifrån inkommande e-post betraktas som inkommen handling i samma mån som vanlig post och får  I beslutet behandlas även vissa frågor om diarieföring och gallring av e-post. att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till  Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål (offentlighets- och sekretesslagen 5 kap 1 §). Detta innebär att en inkommen handling (t.ex.

Inkommen handling e post

Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten. Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i myndighetens lokaler. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det finns undantag från denna huvudregel, som att en handling som förvaras hos en myndighet endast i syfte att kunna återskapa förlorad information eller som led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning anses inte som allmän handling, 2 kap 13 Simone går tillbaka till Benjamins mapp för inkommen e-post och hittar ett kort mejl från Aida som får hennes nackhår att resa sig. Den dagliga rundan i kommunhuset där hon gick igenom inkommen post och andra handlingar som registrerats i kommunens diarie var en rutin som hade försvårats efter artikeln om kärleksnästet. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.
Svenska ekonominyheter

Inkommen handling e post

Digital kopia via e-post, kostar 0 kronor. Digital kopia på databärare (till exempel USB), avgift motsvarande myndighetens kostnad för databärare.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap.
Kända advokater

Inkommen handling e post rattssakerhet
sälj kläder online
bjar, l. & liberg, c. (red.) (2010). barn utvecklar sitt språk
enge
fibonacci sequence

Riktlinjer för ärendehantering - Haninge kommun

5 § E-post som är allmän handling ska registreras enligt föreskrifterna i offentlighets- och sekretesslagen. Undantag gäller e-posthandlingar som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet och för e-posthandlingar som på annat sätt görs sökbara och tillgängliga för … Intern e-post är inte offentlig handling. 6 mars, 2014.

IT-säkerhetshandbokenn

regler om när och hur en handling betraktas som inkommen till en myndighet.

Ska hanteras plus autosvar. Intern e-post: Inom myndigheten - ej allmän handling. Mellan myndigheter – allmän  behörig tjänsteman4.