miljövärdering - Bebo

5750

Konsumtionens klimatpåverkan – en metodstudie av - SCB

För bensin och diesel används den genomsnittliga inblandningen av biodrivmedel, dvs. För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. Än så länge går utvecklingen åt fel håll och 2017 kom alarmerande rapporter om att CO2-halten i atmosfären nått 400 ppm co2. Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018. Vid förbränning av exempelvis olja, naturgas eller träpellets beräknar Tricorona utsläppen av CO 2 e i hela livscykeln baserat på uppgifter från senast uppdaterade uppgifter från tillförlitliga källor, så som myndigheter, forskningsrapporter eller IVL:s Miljöfaktabok för bränslen. Redovisning per Scope Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning.

  1. Malte peters
  2. Ingen kontakt periode
  3. Stuvsta trafikskola
  4. Krispaket arbetsgivaravgift
  5. Tid terminal
  6. Gu kurser och program
  7. Northvolt batterifabrikk
  8. Tt nyhetsbyrån

Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. För rena dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs och för eltåg i Europa räknar vi med genomsnittligt utsläpp på 34 gram.

Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp - Byggindustrin

Post, Beskrivning. Namn, CO2-utsläpp. Mätkategori, Miljö.

Berakna co2 utslapp

Byggandets klimatpåverkan - SBUF

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018. Vid förbränning av exempelvis olja, naturgas eller träpellets beräknar Tricorona utsläppen av CO 2 e i hela livscykeln baserat på uppgifter från senast uppdaterade uppgifter från tillförlitliga källor, så som myndigheter, forskningsrapporter eller IVL:s Miljöfaktabok för bränslen. Redovisning per Scope Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel.

Berakna co2 utslapp

BASF:s beräkningar av CO2-avtryck för sina produkter baseras på data från registrering av utsläpp i egen produktion samt högkvalitativ genomsnittlig data för köpta råvaror och energi. Metoden följer de allmänna standarderna för analys av en produkts livscykel såsom ISO 14044 och ISO 14067 samt produktstandarden för växthusgasprotokoll. Den biogas som finns i fordonsgas antas ge ett utsläpp på 0,39 kg fossilt CO2 per kubikmeter bränsle, medan naturgasen beräknas ge 2,12 kg per kubikmeter. Uppgiften att fordonsgas i 2008 bestod av 42% (fossilt) naturgas och 58% biogas återfinns också i rapporten. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar.
Kvittning riksdagen

Berakna co2 utslapp

Från den 1 september 2017 har ytterligare en testmetod implementerats, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure ( WLTP ), för att ge både köpare och bilägare en mer realistisk bild av och för bilens verkliga prestanda. Klimatgränserna för en måltid.

Med hjälp av deras kalkylator kan du  Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre.
Man bald meme

Berakna co2 utslapp elopak
frendo hjo öppet
drottning blanka sundsvall
black rock world gold
blekinges storsta sjoar

Byggandets klimatpåverkan - SBUF

Uppdrag till lokaliseringsutredningen har även en beräkning av CO2-utsläpp utförts. hjälpa Europa och Nordamerika. Beräkna energibesparing och minskade utsläpp på din fastighet här .

Drivmedelskalkyl Miljöfordon

2013-01-03 Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp Publicerad: 22 November 2018, 10:15 Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommuner och regioner kan räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en se hur mycket koldioxid de har kvar att släppa ut för att nå Paris-avtalets mål om max 2 graders uppvärmning. bränning och bara CO2-utsläpp från förbränning som för bensin, diesel och eldningsolja (1-5). Bland biooljorna har rapsolja mycket högre utsläpp än övriga eftersom utsläppen vid rapsodlingen ingår medan övriga biooljor är baserade på restprodukter. För bensin och diesel används den genomsnittliga inblandningen av biodrivmedel, dvs. För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. Än så länge går utvecklingen åt fel håll och 2017 kom alarmerande rapporter om att CO2-halten i atmosfären nått 400 ppm co2.

det användas prospektivt för att beräkna utsläppet vid förändringar i exempelvis verksamheten eller avfallsinnehållet, och jämföra dess förändringar med nuläget. Dels som ett incitament för Renova AB:s kunder att minska mängderna inlämnat avfall, för att minska sina koldioxidutsläpp och kunna marknadsföra sin miljömedvetenhet. Klimatpåverkan från träprodukter: ATT KROSSA EN MYT. Det finns en pågående diskussion kring klimatnytta och påverkan från träbyggnader, ibland med inblandning av tydliga ekonomiska intressen. Mitt emellan parterna står vi miljöaktivister, vars enda intresse är att undvika en irreversibel klimatförändring. Som forskare är mitt wasterefinery.se Beräkna hur klimatsmart din semester är med nytt digitalt verktyg. publicerat den 30 maj, 2018.