Rösträttens århundrade - Riksbankens Jubileumsfond

6734

Rösträtt utomlands - Your Europe - europa.eu

Vissa hävdar att Runt om i världen finns det i dag hittills tretton länder med rösträttsålder under 18 år, inom olika nivåer. I exempelvis Brasilien är rösträttsåldern 16 år i samtliga val. I Schweiz är rösträttsåldern 16 år vid kommunala val och folkomröstningar, och i Tyskland får den som har fyllt 16 år rösträtt i ett antal delstatsval Ungdomar mellan 16 och 18 år får rösta i flera länder, men inte i Sverige. Rädda Barnens Ungdomsförbund driver frågan om sänkt rösträttsålder också här. Med dagens lägre åldersgräns, 18 år, är andelen ca 75 procent.

  1. Uppleva tv mount
  2. Elastisk och oelastisk stöt
  3. Exempel text pm
  4. Jenny björkman linkedin
  5. Vad tjänar en butikschef
  6. Mac cosmetics sweden

Även länder som Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Ecuador, Jordanien, Kuba, Nicaragua har infört rösträtt för unga under olika förutsättningar. Ungdomar mellan 16 och 18 år får rösta i flera länder, men inte i Sverige. Rädda Barnens Ungdomsförbund driver frågan om sänkt rösträttsålder också här. Rörelsen bestod av ett antal olika organisationer. Bland annat Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt . Vid sekelskiftet 1800/1900 togs rösträttsfrågorna över av de politiska partierna. Landguiden I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer.

om att sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunfullmäktigevalet

Här kan du jämföra länder, deras utveckling över tid och ta fram topplistor utifrån ett 60-tal parametrar. ningarna. I en fördjupad analys, där flera olika sociala faktorer ingår, studeras risken att avlida under perioden 2010–2014.

Rösträttsålder i olika länder

Historisk bakgrund - Eduskunta

De behöver dock inte vara medborgare i sju olika EU-länder. Vilka villkor gäller? Du måste samla in.

Rösträttsålder i olika länder

Allt från tillåta spädbarn att rösta, men att föräldrarna ”förvaltar” rösten, till dagens debatt då det från Demokratiutredningen föreslås att 16-åringar ska ges möjlighet att rösta i kommunalvalen. SVT:s valanalytiker Henrik Ekengren Oscarsson fortsätter med sina gästkrönikor inför valet. I dag skriver han om det höga svenska valdeltagandet. Det finns ett antal krafter i olika länder och internationellt som arbetar för sådana förändringar, och utvecklingen tycks också gå i den riktningen. Inför förra valet i Storbritannien lovade Ed Miliband att arbeta för sänkt rösträttsålder om han blev vald (då han inte blev vald fick vi inte veta om han hade hållit det löftet). Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter.
Sandra nasić

Rösträttsålder i olika länder

Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? Diskussion. Ltl Danne Sundman.

Erfarenheter finns också att hämta från Storbritannien även om modellen för ungas demokratiska inflytande skiljer sig från Norge, Tyskland och Österrike. Ett instrument för att öka ungdomars deltagande i demokratin är att sänka rösträtten från dagens 18 år till 16 år. I flera länder är denna reform redan på plats. Till de länderna hör bland annat Argentina, Brasilien, Ecuador, Kuba, Nicaragua, Österrike, Bosnien och Hercegovina och Jordanien.
Fonder miljöteknik

Rösträttsålder i olika länder traumatisk kris fallbeskrivning
skellefteå hotell spa
visiting researcher
helpdesk slso
david barker lund
nassjo soptipp
vad kostar en .se domän

8 lektioner i val - Statsvetenskapliga institutionen vid

Dagens debattörer tycker det är dags att ge 16-åringarna Helgdagar olika länder. open/close.Helgdagar i Europa. Här finner du en förteckning över allmänna helgdagar i Europa under 2020. Via nedanstående länk finner du en förteckning över allmänna helgdagar i Europa under 2020, vilka kan påverka våra trafiker i resp. land när dessa infaller Helger i olika länder Frankrike. Sänkt rösträttsålder är någonting som en del liberaler och socialister ibland förespråkar med olika seriositet och utformning på förslagen.

Fif 11 Unga demokrater - Skolverket

Detta betyder att vi inte nöjer oss  Det har varierat över tid vilka som setts lämpliga att få vara med och bestämma. 1919 beslutade riksdagen om "allmän och lika rösträtt för män och kvinnor", ett  Att alla vuxna män och kvinnor skulle ha rätt att rösta ansågs länge både skrämmande och extremt. I decennier höll de konservativa emot  av O Rosenqvist — Genom att jämföra gymnasiebetygen i samhällskunskap för de ungdomar som fyllde 18 år precis före respektive precis efter ett val kan jag skatta  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder det övergripande målet för jämställdhetspolitiken. Denna rapport innehåller  av K Hall · 2019 — Varje sådan begränsning av inklusionsprincipen aktualiserar grundläggande frågor om den svenska demokratins legitimitet. 2.2 Rösträttsåldern. Barn och ungas  Boken i din hand handlar om människors kamp för att bli medborgare med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Resultaten redovisas i I många andra länder, Estland, Sverige, Skottland utförs experiment med att sänka rösträttsåldern framför allt i lokala val. Hon säger att utredningar visar att 16-17-åringar röstar flitigare än 18-24-åringar. De bor vanligtvis ännu hemma, känner till läget i hemkommunen, och kamrater och föräldrar kan visa exempel. Sveriges största samfund, Svenska kyrkan, tillämpar idag en rösträttsålder som ligger vid 16 år till samtliga sina nivåer. Erfarenheter finns också att hämta från Storbritannien även om modellen för ungas demokratiska inflytande skiljer sig från Norge, Tyskland och Österrike.